Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku

                     

                                                                                                    

 

dyrektor@psplipnik.szkolnastrona.pl

Kalendarium

Czwartek, 2019-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 100181
  • Do końca roku: 341 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych gminy Siemkowice"

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku uczestniczy w projekcie  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Siemkowice"

 

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  Gminy Siemkowice” realizowany przez Gminę Siemkowice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1.Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

W ramach uzyskanych środków Publiczna Szkoła Podstawowa w  Lipniku  dostosuje pomieszczenia szkoły do potrzeb dzieci, wyposaży oddział przedszkolny w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki, materiały do pracy na zajęciach itp.

Projekt systemowy realizowany jest w celu poprawy warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w publicznych oraz niepublicznych szkołach podstawowych oraz przygotowania ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczynić się ma również do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym